oferta

2. Protetyka stomatologiczna w tym drobne naprawy protez na miejscu w gabinecie

-korony pełnoceramiczne (są to najnowocześniejsze korony, które dzięki bezmetalowej konstrukcji w pełni przepuszczają padające światło co wyeliminowało siny rąbek w okolicy szyjek zębów znajdujących się pod tymi koronami), znajdują zastosowanie szczególnie w okolicy przednich górnych jedynek

-ekspresowe naprawy protez

-protezy szkieletowe na elementach precyzyjnych (zatrzaski, wkłady Rhain)

-protezy osiadające

-korony porcelanowe na podbudowie metalowej i na podbudowie ze złota

-wkłady koronowo-korzeniowe